Mugshot, Quick & Easy User Config

You may also like...

2 Responses

  1. October 18, 2013

    […] Mugshot to lekkie i łatwe w użyciu narzędzie do konfiguracji informacji o użytkowniku w systemie Xubuntu. Zostało ono napisane, ponieważ brakowało graficznej aplikacji do prostego edytowania profili użytkowników w menedżerze logowania lightdm-gtk-greeter. Aktualnie prócz menedżera logowania obsługiwane są także aplikacje: LibreOffice i Pidgin. Informacje o użytkowniku są pobierane i aktualizowane w pliku /etc/passwd. W późniejszym czasie pojawią się inne programy. […]

  2. December 7, 2013

    […] Adding Mugshot user account profile editor app […]

Leave a Reply